1. ALGEMENE INFORMATIE
  A. PRIVACY
  i. The Blonde Wedding Reporter neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf
  aan ons verstrekt.
  ii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is The Blonde Wedding Reporter de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.
  B. SAMENVATTING
  i. Wij spannen ons in om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Met deze privacyverklaring bieden wij u een transparant en helder overzicht van:
  a. Voor welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken;
  b. Welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken;
  c. Hoelang wij uw persoonsgegevens zullen bewaren;
  d. Van welke (sub)verwerkers wij gebruik maken bij de verwerkingen van uw
  persoonsgegevens;
  e. Welke rechten u heeft op de grond van de AVG met betrekking tot de verwerking
  door The Blonde Wedding Reporter en,
  f. Wat de maatregelen zijn die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
  VERWERKEN
  A. VAN U ALS WEBSITEBEZOEKER
  i. Voor- en achternaam
  ii. E-mailadres
  iii. (Persoonlijke) website
  iv. Telefoonnummer
  v. Adresgegevens
  vi. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
  vii. Locatiegegevens
  viii. Gegevens over uw activiteiten op onze website
  ix. IP-adres
  x. Internetbrowser en apparaat type
 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE
  WIJ VERWERKEN
  A. MINDERJARIGE
  i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
  toestemming van ouders of voogd. The Blonde Wedding Reporter kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online
  activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over
  kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  B. NEEM CONTACT OP BIJ HET VERMOEDEN VAN EEN FOUT
  i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandra@theblondeweddingreporter.com. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.
 4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
  A. THE BLONDE WEDDING REPORTER VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS, VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
  i. Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  ii. Het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor onze mailinglijst, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn;
  iii. U onze offerte toe te sturen wanneer u hierom heeft gevraagd. We slaan deze gegevens
  op in ons CRM-systeem. Tot op het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze
  gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.
  iv. We voeren gegevens in op de website van onze hostingpartij op het moment dat we een
  domeinnaam of SSL-certificaat aanvragen. We slaan deze gegevens ook op in ons CRMsysteem om een factuur te kunnen sturen;
  v. Wanneer je een reactie op een blog achterlaat wordt jouw naam bij het bericht getoond. Mocht je je abonneren op een blog, dan worden je naam en e-mailadres opgeslagen op de website en gebruikt om je een notificatie te sturen als er een nieuwe reactie is. De gegevens worden verder nergens opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten.
  vi. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
  vii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
  deze af te stemmen op uw voorkeuren.
  B. HOELANG WE GEGEVENS BEWAREN
  i. The Blonde Wedding Reporter zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  ii. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je een gratis document downloadt maar niet op onze mailinglijst wilt komen, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.
  iii. De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt
  gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
  iv. De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan
  onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het
  verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
  v. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
  contact op via: sandra@theblondeweddingreporter.com
 5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
  i. Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
  cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van u verzamelen met
  de volgende derden partijen:
  b. Hostingpartij: Als we voor jou een domeinnaam of SSL-certificaat aanvragen,
  moeten we daarbij ook jouw gegevens doorgeven aan onze hostingpartij.
  ii. Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen
  deze derden ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de
  persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke u bieden.
 6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
  A. COOKIES
  i. The Blonde Wedding Reporter maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
  a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw
  voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
  en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
  Deze cookies worden geplaatst wanneer er gebruikt wordt gemaakt van
  analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het
  lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij
  hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
  advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden
  waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.
  Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.
  B. WAT ALS U NIET VAN COOKIES HOUDT
  i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf ingesteld.
  Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies,
  anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een
  actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
  wijzigen via onze website.
 7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  A. UW RECHTEN
  i. U heeft het recht om:
  a. uw persoonsgegevens in te zien;
  b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
  ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Buro Staal hebben,
  stuur dan een verzoek naar sandra@theblondeweddingreporter.com
  iii. The Blonde Wedding Reporter wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
  verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
  uw privacy verzoekt The Blonde Wedding Reporter u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
  iv. The Blonde Wedding Reporter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek
  reageren.
 8. KLACHTRECHT
  A. INTERNE BEHANDELING
  i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
  helpt The Blonde Wedding Reporter u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot sandra@theblondeweddingreporter.com
  B. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
  i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
  een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van
  uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via: https://autoriteitp
  ersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegev
  ens
 9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL – ENCRYPTIE
  A. SSL
  i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt The Blonde Wedding Reporter veilige
  coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke
  gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kunt u
  er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  ii. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
  invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
  controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
  ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
  Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina
  beveiligd is.
  B. WIJ NEMEN BEVEILIGING SERIEUS
  i. The Blonde Wedding Reporter neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
  gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
  direct contact met ons op via sandra@theblondeweddingreporter.com.
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
  A. WIJZIGINGEN
  i. Aangezien The Blonde Wedding Reporter haar eigen beleid steeds opnieuw zal evalueren en mogelijk
  nieuwe verwerkingsdoeleinden op onze website(s) kunnen worden toegevoegd,
  kunnen er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring. Bij wijzigingen zullen wij dit
  steeds aan u als websitebezoeker kenbaar maken via onderstaand versienummer.
  B. VERSIE
  i. De huidige versie is 20231205
 11. VRAGEN
  A. CONTACTPERSOON
  i.The Blonde Wedding Reporter heeft Sandra Di Marcanonio aangesteld als verantwoordelijke op het
  gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of
  heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via
  sandra@theblondeweddingreporter.com